Alternatieve ouderraadpleging ingesteld

Het management van Dadim Gastouders vindt het belangrijk dat ouders/ verzorgers hen kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kinderen. De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen.

Tot op heden is het nog niet gelukt om een oudercommissie ingesteld te krijgen ondanks het feit dat wij hier op vele manieren aandacht aan hebben besteed. De acties die wij hiervoor ondernomen hebben zijn o.a.

 • Nieuwe ouders/ verzorgers tijdens de intake vragen of er interesse is om actief mee te denken via de oudercommissie.
 • Ouders/ verzorgers verwijzen naar het informatiepakket op onze website, waar uitgebreid aandacht is voor de oudercommissie

In 2016: 

 • In oktober een gerichte oproep via de mail aan alle ouders/verzorgers

In 2017:

 • Een oproep via onze nieuwsbrief in januari 2017
 • Tijdens de bijeenkomst voor kinderopvangtoeslag als agendapunt naar voren gebracht
 • In september een gerichte oproep via de mail aan alle ouders/verzorgers

Tot op heden hebben deze acties helaas niet geleidt tot een voltallige oudercommissie, daarom maken wij gebruik van de mogelijkheid tot  'alternatieve ouderraadpleging'.

In 2018:

 • Een oproep via onze nieuwsbrief in januari 2018
 • Tijdens de bijeenkomst voor kinderopvangtoeslag als agendapunt naar voren gebracht
 • Brief bij de ouders en gastouders achtergelaten als oproep deelname oudercommissie
 • In september een gerichte oproep via de mail aan alle ouders/verzorgers

Tot op heden hebben deze acties helaas niet geleidt tot een voltallige oudercommissie, daarom maken wij gebruik van de mogelijkheid tot  'alternatieve ouderraadpleging'.

Dit willen wij op de volgende manier vormgeven:

Alle ouders/ verzorgers krijgen persoonlijk periodiek een e-mailbericht  in het kader van onze 'alternatieve ouderraadpleging'. Wij kunnen hierin advies vragen en u kunt ongevraagd advies geven met betrekking tot onderstaande onderwerpen:

 • Voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 • Voedingsaangelegenheden
 • Algemeen beleid op het gebied van opvoeding
 • Veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
 • Wijziging van de prijs van de gastouderopvang
 • Kennisgeving diverse rapporten en jaarverslagen

Wij vragen de ouders/ verzorgers om binnen een week te reageren, ook als ze niets te melden hebben. Het management maakt een evaluatieverslag en dit wordt gepubliceerd op onze website via de persoonlijke inlog.

Mochten er tussendoor onderwerpen aan de orde komen waarop de ouders/ verzorgers adviesrecht hebben, dan zullen wij u hierbij betrekken.

Uiteraard zullen wij ons verder blijven inspannen om een oudercommissie in te stellen.

Tot die tijd vragen wij u allen als ouders/ verzorgers om mee te werken aan deze 'alternatieve ouderraadpleging' en mocht u zich mettertijd geroepen voelen om alle ouders/verzorgers te gaan vertegenwoordigen dan kunt meer informatie vinden in het onderdeel Oudercommissie

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Openbaar jaarverslagen 2019 beschikbaar

  Het openbaar klachten, risico-inventarisatie  ve...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...