Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Helaas komen huiselijk geweld en kindermishandeling voor in alle lagen van de bevolking en in alle leeftijdscategorieën. Vaak heeft een kind te maken met verschillende vormen tegelijkertijd. Wij gaan ervan uit dat de kans klein is dat u hiermee te maken krijgt maar als organisatie en gastouder moeten we alert zijn en blijven en vooral weten wat we moeten doen.

Dadim Gastouders is een professionele kinderopvangorganisatie en doet er alles aan om vormen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld in een vroeg stadium te signaleren en de juiste stappen te ondernemen. Hiervoor hanteren wij de laatste versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang.

In deze laatste versie is de belangrijkste wijziging dat ieder die met kinderen te maken heeft een MELDPLICHT heeft gekregen. Samen met u als gastouder, doen wij er alles aan om welke vorm dan ook tijdig te signaleren. Dit alles in het belang van het zo belangrijke en kwetsbare kind.
Wij willen u dan ook vragen om de documenten die behoren bij deze meldcode regelmatig door te lezen. U heeft ze in uw gastoudermap maar ze zijn ook terug te vinden op onze website. Heeft u vragen of is iets niet duidelijk naam dan gerust contact op.

 • Meldcode huiselijk geweld en  kindermishandeling
 • Handleiding huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Observatielijst
 • Signalenlijst
 • Kernpunten (korte samenvatting met vormen en signalen)
 • Sociale kaart, ingevuld voor uw regio. Klik hier voor de sociale kaart van uw regio.

Klik op inloggen rechtsbovenin de pagina om naar de website te gaan waar u de documenten kunt downloaden

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...