Regels gastouderbureaus

Bij Dadim Gastouders draait alles vanaf het begin om kwaliteit van de opvang en het goed (transparant en duidelijk) verstrekken van subsidie (kinderopvangtoeslag) voor gastouders. Onze mensen zijn gekwalificeerd. Ze hebben ruime ervaring met subsidie voor gastouders en de regels eromheen.  

 • Het houden van intakegesprekken met ouders en gastouders door gekwalificeerd personeel. Ook leggen onze mensen bezoeken uit gedurende het jaar;
 • Dadim Gastouders heeft een pedagogisch beleidsplan en een werkt conform de meldcode kindermishandeling. Deze kunt u hier in onze download sectie inzien;
 • Dadim Gastouders voert jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op de oppaslocatie en stelt een plan van aanpak om eventuele risico’s te voorkomen;
 • Dadim Gastouders heeft schriftelijke overeenkomsten en overzichten van geldstromen waarop alle geldstromen helder zijn weergegeven;
 • Er is een oudercommissie en een klachtenprocedure;
 • Dadim Gastouders verzorgt het betalingsverkeer van de ouders aan de gastouders;
 • Dadim Gastouders komt twee keer per jaar op de opvanglocatie en voert een voortgangsgesprek;

Laatste nieuws

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...