Waarom kan een persoon op basis van een signaal niet direct ontslagen worden? Waarom is het nodig dat er aan betrokkene gevraagd wordt om een nieuwe VOG te overleggen?

 • De volledige procedure voor een VOG omvat de screening, een eventuele zienswijze én eventueel bezwaar en beroep van de aanvrager. De continue screening levert enkel het signaal op dat iemand op het moment van de screening niet in aanmerking zou komen voor een VOG, dus zonder zienswijze, bezwaar en beroep.
 • Deze mogelijkheden beschermen de betrokken persoon. Aan een signaal alleen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
 • Een betrokkene kan zich ook inhoudelijk niet verweren tegen een signaal omdat het niet duidelijk is op welke strafrechtelijke gegevens een signaal gebaseerd is.
 • Echter, op basis van een signaal kan de werkgever, het gastouderbureau en/of de toezichthouder de betrokken persoon wel vragen om een nieuwe VOG aan te vragen.
 • In de Wet Kinderopvang staat dat iemand een VOG moet hebben om in de kinderopvang te mogen werken.
 • Als een medewerker deze VOG niet krijgt, bestaat er een grond om een ontslagprocedure te starten.

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2020

  Goed nieuws! Op 3 december 2020 is de GGD bij on...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...