Waarom is er een toestemmingsformulier nodig voor (huisgenoten) van gastouders?

 • Nadat u een signaal heeft ontvangen uit de continue screening moet er altijd aan betrokkene worden gevraagd een nieuwe VOG te overleggen. Het kan enkele weken duren voordat duidelijk wordt of iemand deze nieuwe VOG krijgt. In de tussentijd wil je de veiligheid van de kinderen blijven waarborgen en wil je niet dat kinderen worden opgevangen door een persoon die een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor kinderen. Een kindcentrum dat een arbeidsrelatie heeft met de medewerker kan er voor kiezen om de werknemer na een signaal direct op non-actief te zetten.
 • In tegenstelling tot een kindcentrum kan een gastouderbureau de gastouder niet op non-actief zetten gedurende de periode dat er onduidelijkheid bestaat over de afgifte van een nieuwe VOG. Omdat:
  • Een gastouder in de regel geen arbeidsrelatie heeft met een gastouderbureau maar werkzaam is op basis van een overeenkomst van opdracht.
  • Een gastouderbureau slechts optreedt als bemiddelingsbureau tussen een gastouder en vraagouder.
  • Het gastouderbureau in beginsel niet beschikt over de maatregelen die er in een arbeidsrelatie wel genomen kunnen worden.
 • Alleen als dit contractueel is overeenkomen met de gastouder of de gastouder er vooraf afzonderlijk toestemming voor heeft gegeven mag een Gastouderbureau maatregelen treffen (bijvoorbeeld de ouders inlichten).
 • Het is daarom raadzaam om op korte termijn het toestemmingsformulier te laten tekenen door de gastouders waarmee wordt vastgelegd dat, in het geval van een signaal uit de continue screening over de (huisgenoot van) de gastouder, de ouders van de opgevangen kinderen worden ingelicht over dit signaal.
Het Toestemmingsformulier continue screening Kinderopvang voor (huisgenoten van) Gastouders is hier te downloaden.

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2020

  Goed nieuws! Op 3 december 2020 is de GGD bij on...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...