Continue screening en aanvragen van VOG

In de gastouderopvang wordt door middel van continue screening dagelijks beoordeeld of gastouders en structureel aanwezigen een overtreding of misdrijf hebben begaan. Is dat het geval, dan gaat er via het GGD een signaal naar het bijbehorende gastouderbureau. Pas als de gastouder of huisgenoot in kwestie succesvol een nieuwe VOG heeft aangevraagd, mogen de opvangactiviteiten worden voortgezet.

Als er een melding binnenkomt over een gastouder, meldt de lokale GGD dit aan de gemeente, het gastouderbureau en na afhandeling aan DUO. Er is dan direct bekend om welke opvanglocatie het gaat. Betreft het signaal een structureel aanwezige, dan weten de GGD en DUO dit niet. Het gastouderbureau wordt in dat geval gevraagd om welke gastouderopvang het gaat.

Een melding over een huisgenoot betekent niet dat ook de gastouder haar opvangactiviteiten moet staken. Ze kan dan desnoods uitwijken naar het adres van vraagouders en de opvang daar tijdelijk voortzetten. Ook is het mogelijk gastouderopvang op eigen locatie te blijven aanbieden, mits de huisgenoot waarover de melding is binnengekomen gegarandeerd niet aanwezig is.

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2020

  Goed nieuws! Op 3 december 2020 is de GGD bij on...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...