Mogelijke maatregelen gastouderbureau bij binnengekomen signaal

Naast externe signalen, is het ook mogelijk dat er een melding binnenkomt van een gastouder of structureel aanwezige zelf. In dat geval komt het signaal niet binnen bij de GGD, maar bij de houder van het gastouderbureau. Die probeert dan alsnog een VOG voor de betreffende persoon aan te vragen en informeert het GGD welke aanvullende veiligheidsmaatregelen in de tussentijd worden getroffen.

In tegenstelling tot een pedagogisch medewerker op een kinderopvang, kan een gastouder niet direct op non-actief worden gezet in geval van een binnengekomen signaal. Een gastouderbureau is alleen bevoegd om actie te ondernemen als dit contractueel staat omschreven of als de gastouder hier in een eerder stadium expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De GGD daarentegen heeft wél de autoriteit om maatregelen te treffen als de veiligheid van kinderen niet meer gegarandeerd kan worden. Gastouderbureaus wordt geadviseerd om elke gastouder een formulier te laten tekenen waarin is vastgelegd dat ouders ingelicht mogen worden bij een binnengekomen melding. Een voorbeeld van zo’n formulier staat hier.

Laatste nieuws

 • Positieve GGD-inspectie 2020

  Goed nieuws! Op 3 december 2020 is de GGD bij on...

 • Gezocht: leden Oudercommissie

  Dadim Gastouders BV beschikt over een oudercommiss...

 • Complimenten van Gemeente Eindhoven

  EINDHOVEN - Dadim Gastouders ontvangt voor de der...

Ouders

 • Visie oudercommissie

  De oudercommissie van Dadim Gastouders komt op voo...

 • Interne klachtenregeling

  Inleiding Voor u ligt de regeling van Dadim Gasto...